Home Alles over Crescent Park Regen en droogte, Crescent Park kan het aan! - download eindrapportage hydrologisch ontwerp

Regen en droogte, Crescent Park kan het aan! - download eindrapportage hydrologisch ontwerp

Water draagt bij aan prettige leefomgeving

Harderweide wordt een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. De wijk en het oppervlaktewater zijn zo ontworpen dat extremere weersomstandigheden opgevangen kunnen worden. In het ontwerp is rekening gehouden met situaties van hevige neerslag maar ook langere perioden van droogte. Daarbij biedt het Crescent Park verkoeling in tijden dat hoge temperaturen in stedelijke omgeving tot hittestress kunnen leiden. Maar natuurlijk moet het een omgeving zijn waar het ook bij minder extreme situaties prettig is om te verblijven. Gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe hebben in samenwerking met het adviesbureau Nelen en Schuurmans de inrichting van de wijk Harderweide met het Crescent Park uitgewerkt.

Regen en droogte, Crescent Park kan het aan
Het regenwater dat valt in de wijk Harderweide en een deel van de bestaande wijk Drielanden wordt opgevangen en vastgehouden in Crescent Park. In het park is voldoende ruimte om ook hevige neerslag op te kunnen vangen. Op deze manier voorkomen we (zoveel mogelijk) wateroverlast in de woonwijk.

Een brede singel vangt straks de regen op die in het gebied valt en voert deze af. Naast de singel komt een geul. Deze geul kan extra hoeveelheden regen opvangen. Bij hevige neerslag kan het waterpeil stijgen maar niet meer dan nodig. Met een stuw kunnen we inspringen op de actuele situatie en zorgen we ervoor dat we het waterpeil op het juiste niveau houden.

Warme zomers
De warme, droge zomer van 2018 staat nog vers in ons geheugen. In tijden van droogte is de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Als water te lang stilstaat, kan het water opwarmen. Dit kan leiden tot vermindering van het zuurstofgehalte in het water, algengroei en mogelijk zelfs vissterfte. Om dat te voorkomen is het water in het Crescentpark zo ontworpen dat er zoveel mogelijk verversing van het water kan plaatsvinden. Zo zorgen we ervoor dat de waterkwaliteit ook bij een langdurige droogteperiode goed blijft.

We realiseren een watersysteem dat bijdraagt aan een klimaatbestendige en prettige woonomgeving.

U kunt hier de eindrapportage van het hydrologisch ontwerp Stadsuiterwaarden Crescent downloaden

Wilt u meer weten over Crescent Park?
Neem gerust contact op. Mail uw vraag naar: info@crescentpark.nl