Crescent Park, Harderwijk
Crescent Park is een project van:

Er verrijst een heel bijzonder doe- en speelpark in het hart van nieuwbouwwijk Harderweide. In Harderwijk – in de bocht van de A28 - wordt op duurzame wijze Crescent Park aangelegd. Met een wandelroute van bijna vier kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het een bijzonder project.

In Crescent Park vind je straks een grote variatie aan beplanting. Denk aan vruchtbomen, eiken, dennen en berken, maar ook moerascipressen, elzen en wilgen, bomen die natte voeten niet erg vinden. Het struweel dat wordt aangelegd langs de snelweg zal naast de ecologische en esthetische waardes ook een natuurlijk filter zijn dat bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2.

De entree van het park aan de zuidzijde krijgt een Veluws karakter met heide en pijpenstrootjes met vliegdennen. De waterkanten krijgen grotendeels een natuurlijk karakter. Naast de verscheidenheid aan bepantingstypes wordt de fauna ook een handje geholpen, door o.a. een oeverzwaluwwand, een ijsvogelbroedwandje en een insectenhotel.

Bekijk het plan

Voor ons is openbaar groen vaak het laatste stuk van het woonrijp maken. We gooien er een laag zwarte aarde neer. Nu zijn we samen bezig met de invulling van het park. Dat is ook voor ons de kers op de taart.’

Marc Winkel - Aannemer Hoornstra-Ophof

In het gebied vangen we regenwater op. De vijver in het park zal niet altijd even groot en even diep zijn. Zoals eb- en vloed, maar dan zonder regelmaat.

Victor Dijkshoorn - VIC activating landscapes

Lees meer
Wilt u meer weten over Crescent Park?
Neem gerust contact op. Mail uw vraag naar: info@crescentpark.nl